Propozície

Hlavný organizátor:
Obecný úrad Kuchyňa
Kemping Park Karpaty Kuchyňa
OZ Obehni Slovensko Bratislava

Usporiadatelia:
Róbert Bujna
Peter Kučera
Jana Mária Obernauer, Tamara Gaľová

Miesto a dátum konania:
Areál Kemping Park Karpaty Kuchyňa, okolitý les a turistické chodníky

Dátum:
sobota 17.marec 2018, so štartom o 11:00 hod.

Disciplína:
6 km okruh – trailový beh, lesné a turistické cesty okolie kempingu Park Karpaty Kuchyňa
12 km trailový beh – 2 okruhy

6 km – Nordic walking po trase 6km okruhu. NW pretek je súčasťou bežeckého podujatia, preteká sa v technike s paličkami Nordic Walking

Trasa behu:
https://www.strava.com/activities/1183382520

Prezentácia:
17.3.2018 od 9:00 hod. do 10:30 hod v areáli kempu

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:
9:00 – 10:30 hod Prezentácia bežcov
11:00 hod Štart oboch pretekov
12:30 hod Vyhodnotenie
od 13:00 do 15:00 hod Občerstvenie, spoločensko-kultúrny program
Plagát s časovým rozpisom podujatia: http://rundal.sk/wp-content/uploads/2018/03/Plagat.jpg

Technické zázemie:
šatne a úschovňa v priestoroch Kemping parku Karpaty

Účastnícky limit: 222 bežcov

Časový limit: 1,5 hodiny

Kategórie:
6 km trasa: muži – ženy – hlavné kategórie do 39 rokov, kategórie 40 – 50, 50 – 60, 60 – 70 rokov a nad 70 rokov
12 km trasa: muži – ženy – hlavné kategórie do 39 rokov, kategórie 40 – 50, 50 – 60, 60 – 70 rokov a nad 70 rokov

Štartovné:

9 € + dobrovoľný príspevok do zbierky
12 € v prípade platby štartovného na mieste (v prípade že budú voľné štartovné)
( po vypísaní registračného formulára obdržíte email s presnými pokynmi ku platbe )

V cene štartovného je príspevok organizátorov na Tokyo Marathon pre Evku Seidlovú.
Viac na: http://rundal.sk/eva-seidlova/

Štartovný balíček obsahuje:
– štartovné číslo, čip na meranie času
– občerstvenie na trase a v cieli behu
– účastnícku medailu a malé prekvapenie pre každého bežca v cieli

Prihlasovanie, registrácia bežcov:
– online na stránke podujatia www.rundal.sk
– bežec je zaregistrovaný a pripísaný na štartovú listinu až po uhradení štartovného poplatku na účet organizátora behu. Registrácia bude uzavretá v momente naplnenia kapacity podujatia
– Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdržíte informačný mail s potrebnými údajmi k ukončeniu registrácie.

Platba štartovného:
IBAN SK96 1100 0000 0029 4345 6889
Pri platbe poprosíme do poznámky uviesť meno bežca + vygenerovaný VS.
Po pripísaní úhrady na účet bude zaktualizovaný zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné.

Oznámenie neúčasti :
zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Výmena bežca:
V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžete tak urobiť písomne na najneskôr do 15.3.2018 Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartovné číslo preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Meranie časov a výsledky:
Meranie zabezpečuje KRILL. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke na web stránke podujatia. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Odmeny:
V každej kategórií prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená  v priestore štartu a cieľa.

Upozornenia pre pretekárov:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

* Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciach. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by malo vplyv na povrch bežeckej trasy, si organizátor vyhradzuje právo zmeny trasy.

Partneri podujatia:

Za podporu podujatia ďakujeme:

Obec Kuchyňa http://obeckuchyna.sk/
CK Obehni Svet http://obehnisvet.sk/
Camping park Karpaty http://www.campingparkkarpaty.sk/
Adventure park Karpaty http://www.adventureparkkarpaty.sk/
Event park Karpaty http://www.parkkarpaty.sk/kontakty
Ebikecamp http://www.ebikecamp.sk/
Standuppadluj http://www.standuppadluj.sk/
Romi joga http://www.jogamalacky.cvicte.sk/
UFO http://www.u-f-o.sk/
Pretzelmayer víno http://www.pretzelmayer.sk/
Pivovar Sandorf http://www.sandorf.sk/
Ebajk https://www.ebajk.sk/
wertz print http://www.wertz-print.sk
Drive Tesla http://www.drivetesla.sk/
Jairo outdoor http://www.jairo.sk/